Nyheter

 

Bygging av utleieboder

Et av de innkomne forslag til årsmøte var bygging av utleieboder, og styre vil med dette vite om noen av medlemmene er interessert. Bodene ser vi for oss på ca 6kvm, med ei årsleie på opp i mot 2000kr.avhengig av egeninnsats/dugnad. Bodene skal forbeholdes båt-og fiskeutstyr.

Interesserte bes ta kontakt med Alf Helge Skralthaug 92035327  (helst sms) innen 19/6-17.