Nyheter

Surnadal Båtforening har i flere år hatt en avtale med Surnadal kommune om å disponere et område for lagring av båthengere. Båtforeningen kommer våren 2016 til å si opp denne avtalen og opparbeide et område nærmere havnen for lagring. De av medlemmene som har hengere på tidligere områder, må fjerne/flytte disse senest 1. mai 2016. Ønsker noen å flytte de til havneområdet, skal man avtale dette med havnesjefen. Etter 1. mai 2016 vil ikke Surnadal Båtforening påta seg ansvar for båthengere som står lagret på området som tidligere er leid av Surnadal kommune.