Nyheter


På grunn av begrenset plass på forsiden, er det laget en ny link i menyen på venstre side. Her vil vi legge ulik informasjon fra styret.

 

Det har fortsatt vært fint om medlemmer har kommet med inspill til styret av ulik karakter! Dette kan sendes til:   odd.ragnar.svendsen@svorka.net