Nyheter

FOR MANGE GÅR ÅRETS BÅTSESONG MOT SLUTTEN. NOEN AV MEDLEMMENE VIL MØTES TIL EN UFORMELL EVALUERING LØRDAG 25.10.14 KL 19.30. TA MED LITT SALT OG LITT "ANNET"!!, SÅ TAR VI EN LITEN SOSIAL DUGNAD. ALLE MEDLEMMER ER VELKOMNE.


På grunn av begrenset plass på forsiden, er det laget en ny link i menyen på venstre side. Her vil vi legge ulik informasjon fra styret.

 

Det har fortsatt vært fint om medlemmer har kommet med inspill til styret av ulik karakter! Dette kan sendes til:   odd.ragnar.svendsen@svorka.net