Nyheter

De fleste har avsluttet båtsesongen og tatt opp sine båter. Noen har imidlertid båtene sine ut fortsatt, og de som ønsker strøm ombord bør samordne dette med båter som ligger i nærheten. Vi ønsker altså at man viderekobler fra båt til båt. Styret har bestilt nye/flere strømuttak på bryggene, men disse blir ikke ferdige for montering før til våren. Det er viktig at ALLE kabler som blir brukt på bryggene er av god kvalitet. Blir det kortslutning, vil flere bli skadelidende. Styret vil forbeholde seg retten til å koble fra ledninger som forårsaker kortslutninger.

Vi vil også minne om at alle må se etter fortyningene på båtene sine!