Nyheter

Årets faktura på årsavgift og medlemskontigent er nå sendt ut. På denne har vi oppfordret medlemmene til å sende inn e-postadresse og mobiltelefonnummer. Dersom vi har dette,vil det være til stor hjelp når vi skal kontakte de ulike medlemmene. Vi vil også spare penger når fakturaen skal sendes ut. E-post/mobilnummer kan sendes til: odd.ragnar.svendsen@svorka.net.

Surnadal Båtforening har fått tildelt et område av Surnadal kommune for lagring av båtvogner. Det er mulig at vi må flytte til en annen plass. Vi skal ha dugnad for å rydde plassen, og i den forbindelse ønsker vi at alle merker vognene med navn og telefonnummer. Vogner som ikke er merket, kan vi ikke ta ansvar for!

Surnadal Båtforening finnes nå også på Facebook!!